EKONOMİ ASAYİŞ MAGAZİN SPOR POLİTİKA BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL YEREL
AhmetliAkhisarAlaşehirDemirciGölmarmaraGördesKırkağaçKöprübaşıKulaSalihliSarıgölSaruhanlıSelendiSomaŞehzadelerTurgutluYunusemre
SON DAKİKA :

Necip Fazıl Kısakürek’in Anısına

Mayıs ayının 26’sında 1905’te İstanbul da doğan üstad, yine Mayıs ayında bu sefer 25 Mayıs 1983 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Büyük Doğu’nun büyük dava,düşünce,edebiyat adamının yetişmesinde ve büyümesinde eğitim aldığı yıllarda istifade ettiği kişilikler de önemli şahsiyetlerdir.Gençlik yıllarında dersine giren ve etkisinde kaldığı hocaları arasında Yahya Kemal, Ahmet Hamdi (Akseki), İbrahim Aski gibi isimler vardı. Necip Fazıl Kısakürek hocalarından en çok İbrahim Aski’nin etkisinde kalmıştır. Tasavvufla ilk tanışması da hocası İbrahim Aski’nin verdiği kitaplarla olmuştur. Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten (1924) sonra, Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile gönderildiği Fransa’da, Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okudu. Tükiye’ye dönüşünde Hollanda, Osmanlı ve İş Bankalarında müfettiş ve muhasebe müdürü olarak çalıştı. Robert Koleji, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Devlet Konservatuarı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde ders verdi(1939-43).

Necip Fazıl Kısakürek, annesinin arzusuyla şair olmak istedi (bunu düşündüğünde henüz 12 yaşındaydı) ve ilk şiirleri Yeni Mecmua’da yayımlandı. Milli Mecmua, Anadolu, Varlık ve Yeni Hayat dergilerinde çıkan şiirleriyle kendinden söz ettirmeyi başardı. Daha sonra Paris’e gitti ve dönüşünde yayımladığı Örümcek Ağı ve Kaldırımlar adlı şiir kitaplarıyla edebiyat dünyasında patlama yaptı. Necip Fazıl Kısakürek bu eserleriyle genç yaşta şöhreti yakalayarak, çağdaşı şairlerin önüne çıkmayı başardı. Edebiyat çevrelerinde hayranlık aynı zamanda heyecan uyandırdı. 1932’de Ben ve Ötesi adlı şiir kitabını çıkardığında henüz otuz yaşına basmamıştı. Necip Fazıl Kısakürek için 1934 yılı hayatının dönüm noktası oldu. Çünkü hayat felsefesinin değişmesine neden olan ve Beyoğlu Ağa Camii’nde vaaz vermekte olan Abdülhakim Arvasi ile bu dönemde tanıştı. Ve bu kişiden bir daha kopmadı. Necip Fazıl Kısakürek ‘in, üstün bir ahlak felsefesini savunduğu tiyatro eserlerini birbiri ardına edebiyatımıza kazandırması bu döneme rastlar (Tohum, Para, Bir Adam Yaratmak).

Necip Fazıl Kısakürek, 1943 yılında dinsel ve siyasal kimliği ön plana çıkan Büyük Doğu adlı dergiyi çıkardı. 1978 yılına kadar aralıklarla haftalık, günlük ve aylık olarak çıkarılan Büyük Doğu’da iktidarlara cephe alan Necip Fazıl Kısakürek, yazı ve yayınları yüzünden mahkemelik oldu, hapse girdi ve dergi birçok kez kapatıldı. Sultan Abdülhamit taraftarı olan Necip Fazıl Kısakürek giderek İslamcı kesimin önderlerinden biri oldu. Ağaç dergisinde olduğu gibi, Büyük Doğu‘nun ilk sayılarında da yazar kadrosu hayli kozmopolittir. Bedri Rahmi, Sait Faik gibi yazarların imzası dergi sayfalarında görülmektedir. Ancak, Büyük Doğu, dinsel bir kavga organı durumuna gelince bu yazarların bir kısmı ayrılmıştır. Necip Fazıl Kısakürek 1947 yılında Büyük Doğu toplatılınca Kasım-Aralık ayları arasında üç sayı devam eden Borazan adlı siyasal mizah dergisini çıkarmıştır. Sık sık kapatılan veya toplatılan Büyük Doğu’nun çıkmadığı dönemlerde günlük fıkra ve çesitli yazılarını Yeni İstanbul, Son Posta, Babialide Sabah, Bugün, Milli Gazete, Hergün ve Tercüman gibi gazetelerde yayımlayan Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu’da çıkan yazılarında kendi imzası dışında Adıdeğmez, Müid, Ahmet Abdülbaki gibi takma isimler kullandı. 1962 yılından itibaren de hemen hemen tüm Anadolu şehirlerinde konferanslar verdi. Necip Fazıl Kısakürek, Sabır Taşı adlı oyunuyla 1947 yılında C.H.P. Piyes Yarışması Birincilik Ödülü’nü almış, doğumunun 75. yıldönümünde Kültü Bakanlığı’nca “Büyük

Kültü Armağanı” ödülünü (1980) ve Tük Edebiyatı Vakfı’nca “Tükçenin Yaşayan En Büyük Şairi” ünvanını almıştır. Necip Fazıl Kısakürek yazılarını yazmaya devam ederken uzun süren bir hastalık dönemi geçirdi ve sonra 25 Mayıs 1983’te Erenköy’deki evinde öldü. Fatih’te düzenlenen cenaze merasiminden sonra Eyüp sırtlarındaki (Piyer Loti’deki) kabristana defnedildi.

Necip Fazıl Kısakürek’in Vasiyeti

1- Bu vasiyet,çoluk-çoğumun ve şahsi yakınlarımın dar ve hususi kadrosundan ziyade,onların da içinde olduğu geniş ve umumi zümreyi muhatap tutuyor. Başta gerçek Tük’ün ruh köküne bağlı yeni gençlik,şu kadar yıllık mücadele hayatımda beni okumuş veya dinlemiş her fert, kısaca Allah ve Resulüne perçinli herkes…Onlara hitap ediyorum ve dileklerimin yerine getirilmesi için gerekli çalışmayı işte bu yeni gençliğe ısmarlıyorum! Eğer üzerilerinde bir hakkım varsa, Hesap Gününde tek tek sorumludurlar.Emanetim,beni seven ve İslam davasında bir hak sahibi olduğumu kabul eden herkese…

2- Fikir ve duyguda vasiyete lüzum görmüyorum. Bu bahiste bütün eserlerim,her kelime,cümle,mısra ve topyekün ifade tarzım vasiyettir.Eğer bu kamusluk bütünü tek ve minicik bir daire içinde toplamak gerekirse söylenecek söz “Allah ve Resulü;başka her şey hiç ve batıl” demekten ibarettir.

3- “Büyük Doğu Yayınları” kitabevi kuruluncaya kadar şunun bunun neşrettiği eserlerim arasında mukaddes ölçülere karşı küçük ve hafif çapta laubali,dikkatsiz ve ciddiyetsiz,hümet ve haşyetten mahrum ve ne varsa – isterse nokta veya virgül olsun-onları reddediyor,malım olmaktan çıkarıyor ve bütün sorumluluğumu,bundan böyle kendi idare, murakabe ve firmam altında çıkaracağım eserlere bağlı yorum.İnşallah Hak bana onları dünya gözüyle bütünleşmiş ve tamamlanmış gösterir,arkamdan gelecekler de bu örneklere göre devam ederler, virgül oynatmaktan bile çekinirler. İslama pazarlıksız ve sımsıkı bağlanmadan önceki şiirlerim ve yazılarım arasında hatta küfre kadar gidenler ise,çoktan beri eser çerçevem dışına çıkarıldığı,herbirinden ayrı ayrı istiğfar edildiği ve çöp tenekesine atıldığı için nereden nereye geldiğimi göstermekte bile kullanılmamalı ve onlarla müminleri benden çevirmek isteyeceklere -çok denenmiştir- şu cevap verilmelidir: “Koca Hz.Ömer bile Allahın Resulünü öldümeye davranmış ve peşinden bütün sahabilerin,derecede ikincisi olmak gibi bir şerefe ermiştir.Hiç ona bu ilk davranışından ötüü sonradan dil uzatan olmuş mudur? Belki o noktadan bu noktaya gelmekte faziletlerin en büyüğü vardır.” Eserlerim mevzuunda vasiyetim kısaca şu: İlk yazılarımdan birkaçı asla benim değil;sonrakiler de en dakik şeriat mihengine vurulduktan,yani nasip olursa tarafımdan bütünleştirildikten sonra benim…Bir kısmını şimdiden tamamlamış bulunduğum eserlerim üzerinde bu ölçüyü devam ettirmek ve en titiz murakabeyi südümek borcu ise,mirasçılarımın ve manevi mirasçım gençliğin…

Ben öldükten sonra kim ve ne suretle eserlerimin üzerinde gizli bir tasarrufa kalkar da ölçüyü hafifçe bile olsa örselerse,tezgahını başına yıkınız! En büyük korkularımdan biri,nice müellifin başına geldiği gibi, ölümümden sonraki tahriflerdir.

4-Beni,ayrıca hususi vasiyetimde gösterdiğim gibi,İslami usullerin en incelerine riayetle gömünüz! Burada,umumi vasiyette de belirtilmesi gereken bir noktaya dokunmalıyım:1935 yılında,Müşidim ve Kurtarıcım Esseyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine, bir yazımı okumuştum.Bu yazı,kendilerini tanıdıktan sonraki dünya görüşüme ait olarak,zamanenin bize aykırı,meşhur bir gazetesinde çıkmıştı ve Tük’ün tarih muhasebesini İslami tafekkü noktası etrafında çerçeveliyordu.

Yazıyı ellerine aldılar,kalem istediler ve üstüne öz elleriyle “altın ile yazılacak yazı”buyurdular.İşte hususi zarfında duran bu kesilmiş makaleyi,bütün eserlerimin tasdiknamesi olarak kefenime iliştirsinler..

5-Nasıl,nerede ve ne şekilde öleceğimi Allah bilir.Fakat imkan aleminde en küçük pay bulundukça,biricik dileğim Ankara’da Bağlum nahiyesindeki yalçın mezarlıkta,Şeyhimin civarına defnedilmektir.Elden gelen yapılsın…

6-Cenazeme çiçek ve bando muzika gönderecek makam ve şahıslara uzaklığımız ve kimsenin böyle bir zahmete girişmeyeceği malum. Fakat bu hususta bir muziplik zuhur edecek olursa,ne yapılmak gerektiği de beni sevenlerce malum…Çiçekler çamura ve bando yüzgeri koğuşuna…

7-Cenazemde,namazıma durmayacaklardan hiç kimseyi istemiyorum! Nede,kim olursa olsun,kadın…Ve bilhassa,ölü simsarı cinsinden imam! Ve “bid’at” belirtici hiçbirşey!…Başucumda ne nutuk,ne şamata, ne medh,ne şu,ne bu…Sadece Fatiha ve Kur’an…

8-Mezarımda ilahi ve ulvi isim ve sıfatlardan ve benim beşeri ve süfli isim ve sıfatlarımdan hiçbir iz bulunmayacak…Mevlid de istemem! Onu,uhrevi rüşvet vasıtası yapanlara bırakınız! Sadece Kur’an…

9-Şimdi sıra en büyük dileğimde…Müslümanlardan,Eğer bu davada hizmetim geçtiğine inanan varsa,şunları istiyorum: Her ferdin,herhangi bir kifayet hesabına yanaşmaksızın,benim için “Necip Fazıl’ın kazaborcuna karşılık” niyeti ile bir günlük (Beş vakit)namaz kılması ve yine birgün oruç tutması… Mevtanın ardından,onun için kaza namazı Şafii içtihadında caizdir ve aynı içtihat Hanefilerce de rahmettir.

Her ferdin,en aşağı yüz Tevhid kelimesi okuyup sevabının mislini bana hediye etmesi…70 bine dolması lazım…Bir de,üzerimde hakkı olanların bunu Allah rızası için helal etmeleri… Ölünceye dek,üzerimdeki Allah ve kul haklarından mümkün olanını ödeyebilmek için elimden geldiği kadar cehdetmek azmindeysem dene olacağını,nereye,hangi noktaya varabileceğimi bilmiyorum ve yardımı müslümanlardan bekliyorum. “Şey’en lillah” tabiriyle bana Allah için bir şey veriniz !Yardımınızı esirgemeyiniz!

10-Allahı,Allah dostlarını ve düşmanlarını unutmayınız! Hele düşmanlarını!..Olanca sevgi ve nefretinizi bu iki kutup üzerinde toplayınız!

11-Beni de Allah ve Resul aşkının yanık bir örneği ve ardından birtakım sesler bırakmış divanesi olarak arada bir hatırlayınız!

Necip Fazıl Kısakürek’in Eserleri

Örümcek Ağı (1925) Kaldırımlar (1928) Ben ve Ötesi (1932) Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil (1933 Tohum (1935) Bir Adam Yaratmak (1938) Künye (1938)

Sabır Taşı (1940) Namık Kemâl (1940) Çerçeve (1940) Para (1942) Vatan Şairi Nâmık Kemâl (1944) Müdafaa (1946) Halkadan Pırıltılar (Veliler Ordusundan) (1948) Nam (1949) Çöle İnen Nur (İzinsiz Baskı) (1950) 101 Hadis (Büyük Doğu’nun 1951’de verdiği ek) (1951) Maskenizi Yırtıyorum (1953) Sonsuzluk Kervanı (1955) Cinnet Mustatili (Yılanlı Kuyudan) (1955) Mektubat’tan Seçmeler (1956) At’a Senfoni (1958) Büyük Doğu’ya DOĞRU (İdeolocya Örgüsü) (1959) Altun Halka (Silsile) (1960) O ki O Yüzden Varız (Çöle İnen Nur) (1961) Çile (1962) Her Cephesiyle Komünizm (1962) Türkiye’de Komünizm ve Köy Enstitüleri (1962) Ahşap Konak (Büyük Doğu’nun 1964’te verdiği ek) (1964) Reis Bey (1964) Siyah Pelerinli Adam (Büyük Doğu’nun 1964’te verdiği ek)(1964) Hazret (1964) İman ve Aksiyon (1964) Ruh Burkuntularından Hikayeler (1965) Büyük Kapı (O ve Ben) (1965) Ulu Hakan II. Abdülhamid Han (1965) Bir Pırıltı Binbir Işık (1965) Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar I (1966) Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar II (1966) Büyük Kapı’ya ek (Başbuğ Velilerden) (1966) İki Hitabe: Ayasofya / Mehmetçik (1966) El Mevahibü’l Ledüniyye (1967) Vahidüddin (1968) İdeolocya Örgüsü (1968) Türkiye’nin Manzarası (1968) Tanrı Kulundan Dinlediklerim I (1968) Tanrı Kulundan Dinlediklerim II (1968) Peygamber Halkası (1968) 1001 Çerçeve 1 (1968) 1001 Çerçeve 2 (1968) 1001 Çerçeve 3 (1968) 1001 Çerçeve 4 (1968) 1001 Çerçeve 5 (1968) Piyeslerim(Ulu Hakan/Yunus Emre/S. P. Adam) (1969) Müdafaalarım (1969) Son Devrin Din Mazlumları (1969) Sosyalizm Komünizm ve İnsanlık (1969)

Şiirlerim (1969) Benim Gözümde Menderes (1970) Yeniçeri (1970) Kanlı Sarık (1970) Hikayelerim (1970) Nur Harmanı (1970) Reşahat (1971) Senaryo Romanları (1972) Moskof (1973) Hazret (1973) Esselâm (1973) Hac (1973) Çile (Nihaî Tertib) (1974) Rabıta (1974) Başbuğ Velilerden 33 (Altun Silsile) (1974) O ve Ben (1974) Bâbıâli (1975) Hitabeler (1975) Mukaddes Emanet (1976) İhtilal (1976) Sahte Kahramanlar (1976) Veliler Ordusundan 333 (Halkadan Pırıltılar) (1976) Rapor 1 (1976) Rapor 2 (1976) Yolumuz, Halimiz, Çaremiz (1977) Rapor 3 (1977) İbrahim Ethem (1978) DOĞRU Yolun Sapık Kolları (1978) Rapor 4 (1979) Rapor 5 (1979) Rapor 6 (1979) Aynadaki Yalan (1980) Rapor 7 (1980) Rapor 8 (1980) Rapor 9 (1980) Rapor 10 (1980) Rapor 11 (1980) Rapor 12 (1980) Rapor 13 (1980) İman ve İslâm Atlası (1981) Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu (1982) Tasavvuf Bahçeleri (1983) Kafa Kâğıdı (1984) Hesaplaşma (1985) Dünya Bir İnkılâp Bekliyor (1985) Mümin (1986) Öfke Ve Hiciv (1988) Çerçeve 2 (1990) Konuşmalar (1990) Başmakalelerim 1 (1990)

Çerçeve 3 (1991) Hücum Ve Polemik (1992) Başmakalelerim 2 (1995) Başmakalelerim 3 (1995) Çerçeve 4 (1996) Edebiyat Mahkemeleri (1997) Çerçeve 5 (1998) Hâdiselerin Muhasebesi 1 (1999) Püf Noktası (2000) Hâdiselerin Muhasebesi 1 (1999) Püf Noktası (2000)

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir.

Yazarın Diğer Yazıları

09.03.2016 - 8 MART VESİLESİYLE 09.03.2016 - 8 MART MI SADECE? 11.03.2016 - ÖZGÜRLÜK MARŞI 14.03.2016 - TERÖRÜ LANETLİYORUZ... 20.03.2016 - İMAN VE KARDEŞLİĞİN ZAFERİ 01.04.2016 - 1 NİSAN YALAN SEFERBERLİĞİ DEĞİLDİR!!! 22.04.2016 - MESİR, SEN DE İYİ OL DEMEKTİR. 07.11.2016 - YALNIZ MIYIZ? 14.11.2016 - İSLAMOFOBİ VE ABD SEÇİMLERİ 21.11.2016 - TECAVÜZE AF YOK! MAĞDUR AİLELERE 1 DEFALIK ÇÖZÜM VAR! 08.12.2016 - PİYANGO BİLETİ ÜZERİNDEN TÜM HARAMLARA! 23.12.2016 - SARIKAMIŞ HAREKATI 22 ARALIK1914 06.01.2017 - KAHRAMANLAR BAYRAKLAŞIR, MAŞALAR UNUTULUR. 14.04.2017 - CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE EVET ve EVET’imizin NEDENLERİ 27.05.2017 - Necip Fazıl Kısakürek’in Anısına 02.06.2017 - MANİSA’DAN NİJER’E KARDEŞLİK SOFRASI 09.06.2017 - MAVİ MARMARA ve 21.yy ERDEMLİLER TOPLULUĞU
Bu Yıl Bu Ay Bu Hafta Bugün
Copyright © 2009 ajansmanisa.com Manisa Haber, Manisa Haberleri
www.ajansmanisa.com
Rss Mobile @Ajans Manisa /Ajans Manisa

Ulusal Gazeteler

Akşam Hürriyet Milliyet Sabah Star Habertürk Posta Akşam Güneş YeniŞafak YeniAkit

İlçe Haberleri

Şehzadeler Yunusemre Akhisar Alaşehir Demirci Gördes Kırkağaç Salihli Saruhanlı Soma Turgutlu

Kurumsal

Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Manisa Okuyor

Foto Galeri Video Galeri Anketler Manşetler Hata Bildir
Manisa Haberleri Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kaynak gösterilse dahi kullanılamaz. | Tasarım ve Kodlama : Manisa Haber